Kasteel Huis Bergh

Familieweekend / Familiedag

Jaarlijks organiseerd de vereniging een familiedag dan wel weekend voor alle leden. Dit jaar vond de familiedag plaats rond Arnhem.

Verslagen

Hieronder staan de verslagen van afgelopen jaren.

Familieweekend 2007 's Heerenberg Nu met Foto's !

Lustrumweekend 2005 Harlingen

Familiedag 2001 's Hertogenbosch

Familieweekend 2000 Oldeberkoop