Grata-Mare is een uitgave van de Gratama Stichting en wordt toegezonden aan alle bekende Gratama’s. In het blad staan naast berichten van de Stichting en Vereniging ook familieverhalen en anekdotes. Van de laatste jaargangen is een selectie van de artikelen onlinge geplaatst. In het archief zijn nog enkele artikelen uit eerdere jaren te vinden.

Mocht u de GrataMare toegezonden willen kijgen kunt u contact opnemen met .

2005 Lustrumeditie

Terugblik naar het onstaan van de vereniging en een serie familieportretten.

Voorpagina GrataMare 2004