Het Jubileum Glas

Ter ere van het twintig jarig bestaan van de Gratama Vereniging is het hiernaast getoonde glas ontworpen. Tijdens het jubileumweekend in Harlingen is het eerste exemplaar aangeboden aan Seerp Gratama als eerste voorzitter van de vereniging.