LINKS

Geschiedenis

Familiearchief Gratama
Het boek Familiearchief Gratama. door F.R.C. Burghardt is voor € 6,50 te verkrijgen bij het Drents Archief (http://www.drentsarchief.nl/ )

De Gratama-Stichting
Het boek De Gratama-Stichting; een geschiedenis van driekwart eeuw 1925-2000 door Seerp Gratama is voor € 6,50 te verkrijgen bij het Drents Archief (http://www.drentsarchief.nl/ )

De priesters van de Harlinger Rijkdom http://www.harlingerrijkdom.nl/fam/gratam.htm
Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken(1650-1850)
Door:Yme Kuiper (onderzoeksleider) en Harm Nijboer (onderzoeker)

Streektaalmusiek in Nederland http://people.zeelandnet.nl/vdbremen/strk/frie/friegran.htm
Door Rients Gratama.

Seerp GRATAMA (1858-1923) http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn1/gratama
Het Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Deze biografieën in miniformaat betreffen prominenten op ieder maatschappelijk terrein en zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.

Mr. Lucas Oldenhuis Gratama http://www.dbnl.org/tekst/bran038biog01/bran038biog01_1597.htm
Overzicht van Mr. Lucas Oldenhuis Gratama in de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (http://www.dbnl.org/)

Overlijdens aktes van Gratama’s in Hoogeveen http://www.historischekringhoogeveen.nl/aktes/overlijdensHoogeveen/
Gratama-Groof.htm
Op de site van Historische kring Hoogeveen (http://www.historischekringhoogeveen.nl)

Briefwisseling van J.R. Thorbecke http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/Thorbecke/index/g.htm
Cumulatieve index van personen op de Briefwisseling van J.R. Thorbecke - met biografische aantekeningen. Op het instituut voor Nederlandse Geschiedenis (http://www.inghist.nl/)

Genealogie

Familieblad van Sibrand Gratama (1784) http://www.mtaonline.net/~rvh/dat32.htm
In de Genealogie van de Familie Haastert (http://www.mtaonline.net/~rvh/gen.htm)

Familieblad van Jan Fresemann Gratama http://www.geneaal.nl/data/463.htm
In de Genealogie van famile Hesselink (http://www.geneaal.nl)

Persoonsblad van Anet Gratama http://www.nierstrasz.org/WebCards/ps01/ps01_468.html
In de Geneaologie van de familie Nierstrasz (http://www.nierstrasz.org/)

Familieblad van Anna Dorothea Gratama http://www.beebehistory.co.uk/myfamged/ghtout/gp290.htm
In de Genealogie van de Familie Beebe(http://www.beebehistory.co.uk/)

Homepages

Marc Gratama http://www.home.earthlink.net/~mgratama/site/
Born in the Netherlands on July 23rd, 1968, Marc Gratama started playing drums at the age of 9. In 1982, he and his family moved to Iowa City, Iowa. During his time in Iowa he performed and recorded extensively as part of the Iowa City music scene. After having studied classical percussion at the University of Iowa, Marc transferred to Berklee College of Music to focus on his drumset playing and graduated with a Professional Music Diploma in the summer of 1997.

Studio Geert Gratama www.geertgratama.nl
Geert Gratama maakt creatieve ontwerpen en heeft ook deze webpagina ontworpen.

Jochem Gratama www.jochemgratama.nl
Website met familiefoto's van Jochem Gratama.

Divers

Recensie King Lear http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=12637
Recensie over het toneelstuk King Lear met  Rients Gratama op de website van het Friesch Dagblad (http://www.frieschdagblad.nl/)

Rijksuniversiteit Groningen
Informatie over de Gratama Stichting op de website van de Rijksuniversiteit Groningen (www.rug.nl/guf)

faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden http://www.let.leidenuniv.nl/forum/03_1/onderzoek/2.htm
Informatie over de Gratama Stichting op de website van de faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden http://www.let.leidenuniv.nl

Leids Universiteits fonds http://www.luf.nl/default.asp?paginaid=283
Informatie over de Gratama Stichting op de pagina’s van het Leids Universiteits fonds.