GrataMare 2005

VAN DE REDACTIE

In het kader van het lustrum van de familievereniging,die dit jaar maar liefst 20 jaar bestaat, heeft de redactie van de Gratamare middels een algemeen schriftelijk dan wel elektronisch rondschrijven alle leden van de vereniging gevraagd om een kort c.v. aangevuld met een anekdote over de familienaam of een bijzondere ontmoeting met een familielid, in te leveren. Hoewel lang niet alle leden van de vereniging aan deze oproep gehoor hebben gegeven (misschien maar goed ook, anders was dit wel een bijzonder lijvige Gratamare geworden!), heeft dit geresulteerd in een bont palet aan familieportretten en geestige of ontroerende anekdotes. Verder treft u het programma aan van het Lustrumweekend en het gebruikelijke nieuws van de Gratama Stichting, zoals het jaarverslag van de voorzitter en de stipendiumtrekkers.Veel leesplezier gewenst en bovenal een feestelijk weekend in Harlingen, waarbij zelfs een overzeese Gratama met gezin aanwezig zal zijn!

Jacobine, Eef en Geert

Artikelen:

20-jarig Bestaan Gratama Vereniging:

'Waarom er een vereniging kwam'-Seerp Gratama

Familie Portretten

Verhalen van: Anet, Heleen, Miek, Alexa, Jaap, Sibrand, Rob, Aafke, Jacobine, Reinier, Jan-Willem (Seerpszoon), Oetske, Eef, Jan, Seerp, Jan-Willem (Sibrandszoon), Hugo, Wolter, Jonas, Wendela, Evert, Pluis en Trudeke.

Terug naar Overzicht GrataMare

Voorpagina GrataMare 2004