Anet Nierstrasz-Gratama GRATAMA VERENIGING

De Gratama Vereniging organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor alle Gratama’s. De vereniging wordt bestuurd door Anet Nierstrasz-Gratama (voorzitter), Heleen Gratama (secretaris), Renier Gratama, Geert Gratama en Hugo Gratama van Andel (penningmeester). Alle Gratama’s kunnen lid worden en ontvangen dan jaarlijks een uitnodiging voor de bijeenkomst.
Ook zal de Grata-Mare toegestuurd worden. De contributie bedraagt EUR 12,50 per gezin en EUR 6,- voor studenten. Giro 56.211.30 Gratama Vereniging te Amsterdam.

Het bestuur (foto's van boven naar beneden); Anet Nierstrasz-Gratama, Geert Gratama, Renier Gratama, Heleen Gratama en Hugo Gratama van Andel.

Jaarlijks vindt ook de Algemene Ledenvergadering plaaats. De notulen hiervan zijn te vinden in de GrataMare maar ook op de pagina met Vereniging stukken.

Geert Gratama
Reinier Gratama
Heleen Gratama
Hugo Gratama van Andel